Ohjaako Hyvinkään kaavoitusta yksityinen voitontavoittelu?

toukokuu 17, 2017 | Kategoria: Yleinen

Viime maanantain kaupunginhallituksessa oli käsittelyssä Sveitsin-puiston osayleiskaava.
Kaavasta oli antaneet lausuntonsa mm. Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys.

Olen täysin samaa mieltä Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa, kun se toteaa kaavasta, että ”Sveitsin puistoon kohdistuvat rakennushankkeet ovat pahasti ristiriidassa luontoarvojen vaalimisen kanssa. Korkeat kerrostalot eivät kerta kaikkiaan sovi Sveitsin harjumaisemaan eivätkä myöskään olemassa olevaan matalaan rakennuskantaan. Kerrostaloja ei voi rakentaa kiinni luonnonsuojelualueeseen, jos pyrkimyksenä on säilyttää luonnonympäristö.
Alue on myös kaupunkilaisten suosima ja kaikkein tärkein keskustan läheinen ulkoilualue, jolla on suuri merkitys kaupunkilaisten ruumiilliselle ja henkiselle hyvinvoinnille.
Suunnitelman luvussa 2 ”Osayleiskaavan tarkoitus” todetaan, että mahdolliset uudet
toiminnot, kuten asuminen, sovitetaan yhteen sekä rakennetun että luonnonympäristön
arvojen kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa lukiessa tuntuu kuitenkin siltä, että
kaavoitusta ohjaa lähinnä yksityisen yrityksen voitontavoittelu asuntorakentamisella komealle
paikalle Sveitsiin.
Siitä hyvästä, että yritys lupaa korjata hotellia ja markkinoida Sveitsiä matkailijoille, ollaan valmiita muuttamaan puiston sisääntulonäkymä kerrostaloalueeksi, vaikka yhtä paljon rakennusalaa olisi tarjolla muualla, kuten Tehtaankulmassa ja Marjamäenkadun varrella”.
Myös muissa lausunnoissa pidetään erittäin valitettavana, että historiallisesti ja maisemallisesti merkittävälle virkistys- ja viheralueelle Sveitsinpuistoon esitetään uutta rakentamista.

Sääli, etteivät edes kaupunginhallituksen vihreiden edustajat kannattaneet esitystäni siitä, että palautetaan kaavaluonnos uudelleen valmisteluun siten, ettei alueelle osoiteta asuinrakennuksia.

Juhani Kouhia
kaupunginhallituksen jäsen, Vas, Hyvinkää
Julkaistu Aamupostissa 17.5.2017

Hyvinkään Vasemmisto

Haku

Vasemmistoliitto