Hyvinkään Vasemmiston kuntavaaliohjelma

Hyvinkääläiset ovat äänensä antaneet. Ne riittivät meidän neljään paikkaan. Hyvinkään Vasemmiston valtuutetut seuraavat neljä vuotta ovat: Juhani Kouhia, Olli Savela, Riika Johanna Raunisalo ja Johanna Jokinen. Varasijat: Ritva Poikela, Henri Turkia, Jukka Nieminen ja Saija Pellikka. 

Vasemmisto haluaa rakentaa Hyvinkään, jossa hyvän elämän edellytykset ovat kaikkien ulottuvilla riippumatta luottokorttien määrästä tai pankkitilin saldosta. Tällainen se on:

Apua saa, kun sitä tarvitsee.
Terveyskeskuksessa on riittävästi lääkäreitä ja sairaanhoitajia, eikä
terveyskeskusmaksua ole.
Psykiatrisessa avohoidossa on riittävästi ammattilaisia.
Vasemmiston Hyvinkäällä ei koskaan anneta ihmisten voida niin pahoin,
että he tekevät jotain peruuttamatonta.

Lapsista ja nuorista pidetään huolta.
Perheet saavat tukea, lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus on
palautettu.
Hyvinkään päiväkodeissa on enemmän hoitajia kuin vain minimivaatimuksen
verran.
Koulu pysyy ympäröivän maailman tahdissa, opettajia on riittävästi eikä
luokkakoot ole paisuneet.
Nuorisotyötä tehdään monimuotoisesti siellä missä nuoret ovat.
Nuorisotyöhön panostetaan taloudellisesti, jotta ennalta ehkäisevällä
työllä pystytään saavuttamaan säästöjä korjaavan työn puolelta.

Vanhusten hoito on turvattu.
Vanhuksille suunnattuja asuntoja ja vanhainkotipaikkoja on riittävästi.
Kotihoitopalvelut on ympäri vuorokauden saatavissa, kaikki voivat tuntea
olonsa turvalliseksi.
Omaishoidon palvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen saanti on
myös turvattu.
Vanhusten ja muiden ikäihmisten elämiseen liittyvät palvelut tuottaa
pääosin kaupunki, eikä niitä ole annettu voittoa tavoittelevien
pääomasijoittajien hoidettavaksi.

Kotona ja kotikaupungin kaduilla viihtyy.
Kunnallisia edullisia vuokra-asuntoja on riittävästi ja asunto pystytään
tarjoamaan jokaiselle.
Kaupunginosat ovat tasa-arvoisia, ne on kunnostettu ja ehostettu
puistomaisen viihtyisiksi.
Katuvalot on kaikkialla uusittu vähän energiaa kuluttaviksi.
Hyvinkääläisiä kiinnostavat oman kaupunginosan asiat, sillä
kaupunginosalautakunnista on tullut kiinteä osa kaupungin
päätöksentekoa.
Viheralueita, kuten Sveitsin aluetta ei ole nakerrettu rakentamiseen.

Enemmän kulttuuritarjontaa, se edistää kuntien ja kuntalaisten hyvinvointia,
ehkäisee ongelmia ja luo työpaikkoja.
Erityisesti kulttuurin ennaltaehkäisevästä vaikutuksista pitää puhua enemmän.

Liikkuminen on helppoa ja vähän ympäristöä rasittavaa.
Bussiliikenne on käyttäjälleen edullista, sillä se on tehokas tapa saada
Hyvinkään ilmastopäästöt vähenemään ja kaupunki viihtyisäksi.
Kevyen liikenteen verkostoa on laajennettu entisestään.

Vasemmiston Hyvinkään verotulot käytetään peruspalveluihin ja niiden
parantamiseen.

Hyvinkään Vasemmisto

Haku

Vasemmistoliitto